SLUŽBY

sipkadoluINVERT

VŠETKO ČO JE POTREBNÉ OD ZAČIATKU

Na začiatku si sadneme a porozprávame sa. Po úvodných informáciách je na rade príprava projektu. Príprava je rovnako dôležitá ako samotná realizácia projektu.


PREDPROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Architektonické štúdie
Priestorové analýzy
Ekonomické analýzy
Výtvarné návrhy a výskumy
PoradenstvoPROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej pre stavebné povolenia, pamiatkový úrad a realizáciu stavby.INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Zabezpečenie povolení nevyhnutných pre zahájenie realizácie. Koordinácia subdodávateľov a spoluzhotoviteľov projektu.REALIZÁCIE NA KĽÚČ

Poradenstvo od začiatku vytvárania vízie a základných bodov investičného zámeru až po odovzdanie zrealizovaného projektu.


ornament2