Naopak, je to materiál s prírodným vzhľadom, ktorý má množstvo výhod oproti jeho naturálnej podobe. Technologicky ide o  monolitné spracovanie povrchu, ktoré je odolné záťaži, vode, slnečnému žiareniu a mrazu. Hodí sa na jemne členité práce ako napr. umelé skaly, lezecké steny, umelé vodopády, bazény, jazierka, rybníky, detské ihriská, historické budovy, moderné interiéry, sochárske […]